Vanliga öppettider igen

By tomas
Category: Blog

English version further down.

Nu när pandemin börjar lugna ner sig så har vi återgått till normala öppettider. Alla medlemmar och presumtiva medlemmar är välkomna! Även öppetstatusen på hemsidan och på IRC fungerar igen. Öppetskylten däremot måste fortfarande lagas.

English

Now that the pandemic is winding down we are returning to normal opening hours. All members and presumtive members are welcome! The open status indicator on the website and on IRC are also working again. The open sign however still needs fixing.